Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

WYSIWYG editor

Zkratka WYSIWYG pochází z anglického názvu What You See Is What You Get. V překladu by text zněl „co vidíš, to dostaneš.“ Tzn. že úpravy v intuitivním editoru jsou vzhledově víceméně totožné s výsledným dokumentem.
Zobrazit heslo

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.
Zobrazit heslo

Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zobrazit heslo

X (Twitter)

X je internetová komunikační platforma, která umožňuje sledovat a publikovat 280 znaků dlouhé zprávy, sdílet videa, obrázky a odkazy.
Zobrazit heslo

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo

XML feed

XML feed je datový soubor, který nejčastěji slouží k výměně dat mezi různými systémy a aplikacemi. Feed popisuje strukturu předávaných dat, jednotlivé položky jsou označeny XML tagy.
Zobrazit heslo

YouTube

YouTube stále patří mezi jednu z největších sociálních sítí v Česku.
Zobrazit heslo

YouTube Shorts

YouTube Shorts představuje reakci YouTube na popularitu formátu krátkých videí. Jedná se o novou velmi oblíbenou funkci.
Zobrazit heslo

Zkracovač URL

Jedná se o internetovou službu, která umožňuje zkrátit odkaz, který uživatele následně přesměruje na cílovou adresu.
Zobrazit heslo