W
Marketingový slovníček

Zkratka W3C pochází z anglického World Wide Web Consortium. Jeho hlavní náplní je dohled nad vývojem internetových standardů a technologií, aby se usnadnil proces vzniku nových webů.

Jedná se o název mezinárodního sdružení existujícího již od roku 1994. Do té doby fungovala celá řada nestandardních postupů a procesů a každý prohlížeč podporoval pouze některé z nich. 

Logo W3CLogo W3C

Sdružení zajišťuje schopnost nejrůznějších klientů a systémů vzájemně mezi sebou komunikovat a spolupracovat, takzvanou interoperabilitu. Během jeho existence byla vytvořena řada standardů, například pro jazyky XML, CSS, XHTML nebo DOM.

V praxi je W3C konsorcium skládající se z několika set dílčích subjektů zahrnujících akademické organizace a komerční společnosti. Založil ho a stále vede Tim Berners-Lee. Prostřednictvím členských příspěvků platí provoz W3C.

W3C se dále věnuje vzdělávání a také otevřeným diskuzím prostřednictvím vlastního fóra.

 


Heslo zpracoval: Blanka Kochová 1. 4. 2022 (aktualizace: 1. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?