Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.

 

Wireframe je jedním ze základních stavebních kamenů webu. Informační architekt definuje rozmístění jednotlivých prvků dle zadání, vstupní marketingové analýzy a požadavků klienta. Wireframe neobsahuje obrázky a obvykle je černobílý. V žádném případě se nejedná o grafický návrh.

 

Poslední aktualizace pojmu Wireframe: 20. 7. 2012