Webový prohlížeč

W
Marketingový slovníček

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.

Webový prohlížeč je program, který umožňuje komunikaci se serverem, ze kterého přijímá HTML (XHTML, XML, CSS apod.) kód, který podle definovaných standardů zformátuje a jako výsledek zobrazí webovou stránku.

Přehled webových prohlížečů

V současné době (leden 2022) je trh rozdělen mezi následující webové prohlížeče (řazeno podle podílu trhu):

  • Google Chrome
  • Safari
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge
  • Internet Explorer
  • Opera
  • Řada dalších menšinových prohlížečů

Heslo zpracoval: 0 20. 7. 2012 (aktualizace: 20. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?