Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

PNO

PNO (podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.
Zobrazit heslo

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky platba za proklik) — je v online marketingu platební model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.
Zobrazit heslo

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.
Zobrazit heslo

Perex

Pojem perex pochází ze žurnalistiky a představuje krátký úvod k článku v rozsahu několika vět. Perex slouží k upoutání pozornosti. Jeho cílem je zaujmout natolik, aby se čtenář rozhodl přečíst si článek celý.
Zobrazit heslo

Použitelnost

Použitelnost webových stránek určuje míru a efektivitu úsilí nutného k nalezení a získání potřebných informací. Udává, jak snadno se na stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou.
Zobrazit heslo

Produktový XML feed

Produktový XML feed je soubor standardizovaných a strojově čitelných informací o produktech.
Zobrazit heslo

Public Relations

Public Relations (zkráceně PR) má za cíl vytvořit kladnou představu o firmě, jejích aktivitách, výrobcích apod.
Zobrazit heslo

Pull marketing

Pull marketing je definován jako marketingová strategie, kde je hlavním hybatelem zákazník, který aktivně hledá řešení svého problému.
Zobrazit heslo

Push marketing

Push marketing je definován jako marketingová strategie, kde podnik produkuje výrobky či služby, které pak pomocí reklamy tlačí směrem k zákazníkovi.
Zobrazit heslo

Python

Jedná se o objektově orientovaný programovací jazyk s jednoduchou syntaxí, vhodný pro začátečníky.
Zobrazit heslo