Slovníček marketingových pojmů

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na sekundární výkon kampaní. Důležité je více měření akcí na webu než-li například imprese reklam.
Zobrazit heslo »

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo »

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.
Zobrazit heslo »

Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zobrazit heslo »

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo »

XML Sitemapa

XML Sitemapa je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu.
Zobrazit heslo »

Další stránky: předchozí | 1 ... | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | další