Online marketing

O
Marketingový slovníček

Online marketing se zabývá prodejem služeb a produktů na internetu.

V dnešní době je online marketing velice obsáhlou disciplínou, dá se přitom zařadit do širšího digitálního marketingu. Co si pod pojmem online marketing například představit?

  • Webové prezentace a internetové obchody
  • PPC reklama
  • E-mail marketing
  • Optimalizace pro vyhledávače

Jedná se o veškeré aktivity na internetu vedoucí k prodeji zboží a služeb.

Nebýt dnes na internetu znamená ignorovat své zákazníky. Ti totiž služby dnes hledají především na internetu - papírovým seznamům již dávno odzvonilo, zájem o internetovou reklamu roste na úkor ostatních forem reklamy.

Ve 2. čtvrtletí 2016 uvedlo v České republice 81 % osob starších 16 let, že alespoň jednou v životě použilo internet. Tři čtvrtiny (76,5 %) osob starších 16 let (6,7 milionů jednotlivců) jej pak použilo alespoň jednou za poslední 3 měsíce. Jde o základní ukazatel – uživatelé internetu - používaný pro mezinárodní srovnání v této oblasti. V posledních deseti letech se podíl uživatelů internetu v české populaci starší 16 let téměř zdvojnásobil.

zdroj: CZSO.cz

Tento rostoucí trend dal vzniknout novému odvětví - vysoce specializovaným online marketingovým konzultantům, kteří zaměřují na moderní technologie ve službách marketingu. Agentura Optimal Marketing vznikla již před více než 10 lety a své služby v oblasti online marketingu nabízí dodnes.


Heslo zpracoval: Jakub Dubec 4. 3. 2018 (aktualizace: 4. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?