Organická návštěvnost

O
Marketingový slovníček

Organická návštěvnost je návštěvnost plynoucí z přirozených výsledků vyhledávání.

Organická návštěvnost je vnímána jako jeden z nejlepších zdrojů návštěvnosti. Vzniká přirozeným vyhledáváním za pomoci klíčových slov a frází ve fulltextových vyhledávačích jako například Google Search nebo Bing. Organická návštěvnost se dá zvyšovat za pomoci technik optimalizace pro vyhledávače, a to konkrétně formou optimalizace rozličných on-page a off-page SEO faktorů.

Ve světě online marketingu se jedná o jeden z nejdůležitějších pilířů a přivádí velice kvalitní návštěvnost. Zatímco ve srovnání s PPC reklamou zpravidla trvá přivedení kritického množství návštěv delší dobu, účinky mohou být dlouhodobé a zlepšovat se po dobu až několika let.

Každý kvalitně vytvořený web by měl v rámci organické návštěvnosti postupovat na vyšší SERP pozice. Ke zvyšování organické návštěvnosti se rovněž realizuje obsahová strategie.


Heslo zpracoval: Jakub Dubec 15. 11. 2017 (aktualizace: 15. 11. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?