P
Marketingový slovníček

Použitelnost webových stránek určuje míru a efektivitu úsilí nutného k nalezení a získání potřebných informací. Udává, jak snadno se na stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou.

Dobře použitelný web respektuje myšlení a návyky uživatele, které používáním internetu získává. Takový web je intuitivní, uživatel se na něm snadno orientuje, ví kde má začít, na co kliknout, nalezne rychle potřebné informace, má dobrý pocit a rád se na takový web vrací.

Respektování obvyklých řešení

Uživateli webových stránek by mělo být na první pohled jasné, čeho se stránky týkají a jaký je jejich smysl. Přílišná kreativita mnohdy není namístě. Naopak, vyplácí se respektovat obvyklá řešení.

Na internetu lze vysledovat trendy a standardizace v používání a umisťování některých prvků:

Standardní prvky

(80 % a více webů používá stejné řešení)

 • Návrat na homepage prostřednictvím loga (vlevo nahoře)
 • Rychlé (fulltextové) vyhledávání – vpravo nahoře
 • Absence předstránek (splash pages)

Obvyklé prvky

(50–79 % webů používá stejné řešení)

 • Používání termínu Mapa stránek (Site Map)
 • Změna barvy již navštívených odkazů
 • Umístění nákupního košíku do pravého horního rohu
 • Bannerové reklamy v horní části stránky
 • Nápověda vpravo nahoře
 • Navigační menu v levém svislém sloupci

Uživatelé očekávají, že na novém webu standardní prvky webu fungují nebo jsou řešeny podobnou cestou.

Je třeba si také uvědomit, že uživatelé vašich webových stránek je nebudou používat přesně tak, jak si naplánujete. Na internetu vládnou zkratkovitá řešení a člověk se věnuje pouze těm informacím, které ho skutečně zajímají.

Doporučení pro dobrou použitelnost webu

 • Stránka jasně říká, kdo je jejím provozovatelem (logo), co je jejím účelem a obsahem (prostřednictvím titulku, nadpisů stránek)
 • Odkazy dávají smysl samy o sobě, nejsou používány fráze typu „klikněte zde“ apod.
 • Odkazy na soubory jiného typu než HTML jsou jasně označené, s uvedením formátu a velikosti souboru
 • Texty jsou přehledně strukturovány prostřednictvím nadpisů a členěny do více odstavců
 • Pro zvýraznění textu není používáno podtržení
 • Vyskakovací (PopUp) okna jsou používána v minimálním množství a pouze v odůvodněných případech (nejnovější normy je nedoporučují vůbec)
 • Každou stránku lze bez problémů vytisknout, v podobě a velikosti optimalizované pro tisk
 • Formuláře mají označena povinná pole pro vyplnění, každé pole má přiřazeno jednoznačný název
 • Prvky stránky mají funkci, kterou vizuálně evokují (tlačítka fungují jako tlačítka, do textového pole lze vkládat text, radiobuttony nabízejí výběr pouze jedné možnosti, checkboxy nabízejí možnost výběru více možností apod.)

Heslo zpracoval: Marek Rolný 23. 7. 2009 (aktualizace: 23. 7. 2009)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?