Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO – Search Engine Optimization) je soubor faktorů ovlivňujících, jak dobře se zvolená internetová stránka umísťuje ve výsledcích vyhledávání.
Zobrazit heslo

Organická návštěvnost

Organická návštěvnost je návštěvnost plynoucí z přirozených výsledků vyhledávání.
Zobrazit heslo

PLA inzeráty

PLA - product listing ads jsou reklamy s produktovými informacemi zobrazované ve vyhledávači při hledání frází spojených s produkty.
Zobrazit heslo

PNO

PNO (podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.
Zobrazit heslo

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky platba za proklik) — je v online marketingu platební model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.
Zobrazit heslo

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.
Zobrazit heslo

Perex

Pojem perex pochází ze žurnalistiky a představuje krátký úvod k článku v rozsahu několika vět. Perex slouží k upoutání pozornosti. Jeho cílem je zaujmout natolik, aby se čtenář rozhodl přečíst si článek celý.
Zobrazit heslo

Použitelnost

Použitelnost webových stránek určuje míru a efektivitu úsilí nutného k nalezení a získání potřebných informací. Udává, jak snadno se na stránkách uživatelé orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání a jaký uživatelský zážitek si z nich odnesou.
Zobrazit heslo

Produktový XML feed

Produktový XML feed je soubor standardizovaných a strojově čitelných informací o produktech.
Zobrazit heslo

Public Relations

Public Relations (zkráceně PR) má za cíl vytvořit kladnou představu o firmě, jejích aktivitách, výrobcích apod.
Zobrazit heslo