Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Obrácená pyramida

Model obrácené pyramidy popisuje princip prioritizace informací v textu, kdy na začátek článku či zprávy se kladou nejdůležitější informace. Poté následují fakta se snižující se prioritou.
Zobrazit heslo

Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.
Zobrazit heslo

Off-page faktory (SEO)

Off-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s on-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
Zobrazit heslo

Omnichannel

Omnichannel je v marketingovém světě označení pro způsob vzájemně propojené komunikace skrze různé kanály, platformy či zařízení.
Zobrazit heslo

On-page faktory (SEO)

On-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s off-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
Zobrazit heslo

Online marketing

Online marketing se zabývá prodejem služeb a produktů na internetu.
Zobrazit heslo

Open source

Anglicky též „open-source software“ nebo „open software“. Často je možné se setkat i se zkratkou OSS. Jedná se o označení programů, jejichž zdrojový kód je volně přístupný dalším vývojářům, kteří jej mohou studovat nebo i upravovat podle sebe.
Zobrazit heslo

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (zkráceně SEO – Search Engine Optimization) je metoda, která pomocí celé řady faktorů ovlivňuje, jak dobře je zvolená webová stránka nalezitelná.
Zobrazit heslo

Organická návštěvnost

Organická návštěvnost je návštěvnost plynoucí z přirozených výsledků vyhledávání.
Zobrazit heslo

PLA inzeráty

PLA - product listing ads jsou reklamy s produktovými informacemi zobrazované ve vyhledávači při hledání frází spojených s produkty.
Zobrazit heslo