Obsahový marketing

O
Marketingový slovníček

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.

Cílem obsahového marketingu je přilákat a udržet jasně definovanou cílovou skupinu a stimulovat žádoucí akci na straně čtenáře.

Obsahový marketing je nutný pro vás i vaše zákazníky

Konkrétně existují tři důvody, proč je vhodné se obsahovému marketingu věnovat:

  • Zvýšení objemu prodejů
  • Zlepšení poměru nákladů a výdajů
  • Získání zákazníků s vyšší loajalitou

Obsah je současnost i budoucnost marketingu

Informace k zákazníkům tečou neustále, ne vždy jim však přinášejí něco užitečného. Mnohdy není obsah dostatečně relevantní a hodnotný (takový bývá označován za SPAM). To je důvod, proč je realizace obsahového marketingu v prostředí plném informačního šumu tak obtížná.

Dobrý marketing je bez skvělého obsahu nereálný

Obsahový marketing prostupuje do mnoha dalších pilířů marketingové strategie. Kvalitní obsah je součástí všech forem marketingu: Social Media Marketingu, SEO, PR, PPC, Inbound marketingu a konečně obsahové strategie.

Jaký je rozdíl mezi obsahovým marketingem a obsahovou strategií?

Ačkoliv se tyto dva pojmy často prolínají, není jejich podstata totožná. Zatímco obsahový marketing je nástrojem marketingu a jeho primárním cílem tedy je v ideálním případě uzavřít obchod, obsahová strategie se svou podstatou zaměřuje na užitečnost a celistvost informací napříč všemi firemními aktivitami. Zabývá se tedy i takovými informacemi, jejichž hlavním cílem není podpora prodeje. Například se může jednat o metodické materiály a návody.


Heslo zpracoval: 0 16. 11. 2017 (aktualizace: 16. 11. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?