Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.

 

Cílem obsahového marketingu je přilákat a udržet jasně definovanou cílovou skupinu a stimulovat žádoucí akci na straně čtenáře.

Obsahový marketing je dobrý pro vás i vaše zákazníky

Konkrétně existují tři důvody, proč je vhodné se obsahovému marketingu věnovat:

  • Zvýšení objemu prodejů
  • Zlepšení poměru nákladů a výdajů
  • Získání zákazníků s vyšší loajalitou

Obsah je současnost i budoucnost marketingu

Informace k zákazníkům tečou neustále. Ne každá informace však přináší něco užitečného. Ne vždy je obsah dostatečně relevantní a hodnotný ( můžeme říci, že bývá označován za SPAM ). To je důvod, proč je obsahový marketing v prostředí plném informačního šumu tak obtížný.

Dobrý marketing je bez skvělého obsahu nereálný

Obsahový marketing je součástí mnoha dalších pilířů marketingové strategie. Kvalitní obsah je součástí všech forem marketingu: Social Media Marketingu, SEO, PR, PPC, Inbound marketingu a konečně obsahové strategie.

Jaký je rozdíl mezi obsahovým marketingem a obsahovou strategií?

Ačkoliv se tyto dva pojmy často prolínají, není jejich podstata totožná. Zatímco obsahový marketing je nástrojem marketingu a tedy primárním cílem je v ideálním případě uzavřít obchod, obsahová strategie se svojí podstatou zaměřuje na užitečnost a celistvost informací napříč všemi firemními aktivitami, zabývá se tedy i takovými informacemi, které nemají za primární cíl podpořit prodej. Například se může jednat o metodické materiály a návody.

 

Poslední aktualizace pojmu Obsahový marketing: 16. 11. 2017