Obrácená pyramida

O
Marketingový slovníček

Model obrácené pyramidy popisuje princip prioritizace informací v textu, kdy na začátek článku či zprávy se kladou nejdůležitější informace. Poté následují fakta se snižující se prioritou.

Model obrácené pyramidyModel obrácené pyramidy

Princip obrácené pyramidy se používá v marketingu při psaní reklamních textů nebo při psaní tiskových zpráv. Používá se také v žurnalistice, kde novinář napíše nejpodstatnější a nejzajímavější informace na začátku zprávy. 


Heslo zpracoval: Marek Rolný 13. 5. 2022 (aktualizace: 13. 5. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?