P
Marketingový slovníček

Přístupný web je web bez bariér, který plně respektuje své uživatele. Respektuje jejich trvalé či dočasné zdravotní nesnáze, technické vybavení, jejich znalosti a dovednosti.

Přístupnost webových stránek bývá často mylně chápána jako záležitost, která se týká jen malého množství zdravotně hendikepovaných uživatelů.

Ve skutečnosti ovšem zahrnuje i řadu dalších uživatelů. Jsou to například:

  • Barvoslepí, slabozrací a jinak zrakově postižení
  • Dyslektici a lidé s poruchami učení
  • Uživatelé s trvalou či dočasnou nemožností používat horní končetiny
  • Majitelé zastaralých počítačů
  • Uživatelé minoritních operačních systémů a prohlížečů
  • Uživatelé jiných zobrazovacích zařízení
  • Roboti vyhledávačů

Podle některých zdrojů je jistým způsobem omezena téměř třetina uživatelů internetu. Tzn. každý třetí zájemce o vaše webové stránky.

Web pro každého

Zakladatel technologie www a ředitel konsorcia W3C Tim Berners-Lee řekl: „Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho základní prvek.“ Na tuto větu by měl myslet každý tvůrce i majitel webu.

Pokud nechcete přijít o zisk a víte, že každý zákazník je důležitý, představuje přístupnost jednu z klíčových vlastností moderního webu.

 


Heslo zpracoval: Marek Rolný 23. 7. 2012 (aktualizace: 23. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?