Marketingový mix

M
Marketingový slovníček

Marketingový mix představuje a konkretizuje základní kroky, které daná společnost využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů.

Marketingový mix 4P

Klasický marketingový mix 4P, představil v roce 1960 významný americký teoretik marketingu Edmund Jerome McCarthy. Jedná se o 4 kontrolovatelné proměnné, která dává společnost dohromady a uspokojuje tak cílový trh.

Marketingový mix 4PMarketingový mix 4P
  • Produkt: Co prodáváte? Jaké má váš produkt či služba jedinečné vlastnosti?
  • Cena: Kolik to bude stát? A proč?
  • Místo: Kde bude možné vaše služby či produkty koupit? Kde bude probíhat akvizice zákazníků?
  • Propagace: Jak váš produkt či službu uvedete na trh a udržíte na očích? Co způsobí, že bude o produkt či službu zájem?

Marketingový mix 5P

Rozšíření klasického marketingového mixu o další proměnnou P.

  • Lidé (People): Kdo jsou lidé, co se o výše uvedené body budou starat? Mají dostatek zkušeností? Budou své úkoly zvládat a stíhat? Jak bude fungovat zákaznická podpora?

Marketingový mix 7P

Marketingový mix 4P se pro oblast služeb jevil jako nedostatečný, a bylo nutné jej dále rozšířit o další 3P:

  • Lidé (People) – usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem.
  • Procesy (Process) – podrobnější zaměření na to, jak je služba poskytována.
  • Materiální prostředí (Physical environment) – pomáhá zhmotnění služby.

Heslo zpracoval: Marek Rolný 13. 6. 2023

Jste připraveni vyladit svoji strategii?