M
Marketingový slovníček

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a dočasného trvání sloužící jako podpora marketingové komunikace produktu, služby, kampaně, apod.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 20. 7. 2010 (aktualizace: 20. 7. 2010)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?