Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Generace Y

Generace Y je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1994. Tato generace je také známá jako „mileniálové“ nebo „Generace Já“.
Zobrazit heslo

Generace Z

Generace Z je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili po roce 1995. Tato generace je také známá jako „digital native“, protože se narodila v době, kdy byly digitální technologie již rozšířené.
Zobrazit heslo

Google AdWords

Google AdWords bylo označení reklamního systému společnosti Google, Inc. V červnu 2018 přejmenoval Google svůj klíčový produkt na Google Ads.
Zobrazit heslo

Google Ads

Google Ads (dříve Google AdWords) je reklamní systém společnosti Google, Inc., který umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu.
Zobrazit heslo

Google Analytics

Google Analytics je webová analytická aplikace pro sledování a vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek a výkonnosti online kampaní.
Zobrazit heslo

Google Chrome

Google Chrome je v současnosti nejrozšířenější internetový prohlížeč.
Zobrazit heslo

Guerilla marketing

Guerilla marketing je chytrá a kreativní marketingová strategie, která pomáhá zejména menším firmám konkurovat svým bohatším rivalům. Klíčem k úspěchu guerilla marketingu totiž není rozpočet, ale skvělý nápad, který dokáže upoutat pozornost a získat zákazníky.
Zobrazit heslo

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.
Zobrazit heslo

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos dokumentů ve formátu HTML.
Zobrazit heslo

Hashtag

Hashtag je označení pro odkaz vedoucí na kontextuální obsah v rámci sociální sítě či jiné online platformy pro sdílení informací.
Zobrazit heslo