Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Copywriting

Copywriting je činnost spočívající v tvorbě poutavých a funkčních textů prodávajících produkty a služby v rámci realizace obsahové strategie. Copywriter je člověk, který se tvorbě takových textů věnuje.
Zobrazit heslo

Core Web Vitals

Core Web Vitals je označení pro tři velice důležité metriky, které společnost Google zavedla v roce 2020 pro vyhodnocení webu.
Zobrazit heslo

DMP

Zkratka DMP pochází z anglického Data Management Platform, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Platforma pro správu dat. Pod tímto názvem se skrývá technologie sloužící ke shromažďování, analýze a správě dat o uživatelích.
Zobrazit heslo

DNS

DNS (anglicky Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen.
Zobrazit heslo

Digitální marketing

Digitální marketing využívá ke komunikaci s cílovou skupinou číslicovou techniku.
Zobrazit heslo

Doména

Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.optimal-marketing.cz.
Zobrazit heslo

Děkovací stránka

Děkovací stránka, anglicky thank you page, se zpravidla zobrazí po odeslání formuláře. Většinou se jedná o krátký děkovný text, někdy jednoduchý, jindy originálně pojatý, s potenciálem, který lze využít v rámci komunikace s klienty.
Zobrazit heslo

E-mailová kampaň

E-mailová kampaň je jednou ze základních taktik online marketingu. Využívá se zejména v retenční komunikaci nebo pro oslovení získaných leadů.
Zobrazit heslo

Etarget

Etarget je reklamní systém, který umožňuje inzerentům nakoupit cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC reklama) v široké síti partnerských webů.
Zobrazit heslo

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.
Zobrazit heslo