Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Cause Marketing

Cause marketing je marketingová strategie, který využívá synergie podnikání s podporou určité dobré věci, sociální nebo environmentální záležitosti. Spojuje tedy „konání dobra“ se zvyšováním obchodního výkonu.
Zobrazit heslo

ClickTale

ClickTale je webová analytická aplikace, která umožňuje nahrávat a sledovat chování uživatele internetových stránek.
Zobrazit heslo

Cloud

Cloud je obecný termín, který se používá pro sdílené služby IT, které jsou poskytovány přes internet. Klasickým příkladem cloudové služby je třeba úložiště souborů, které umožňuje uživatelům ukládat a přistupovat ke svým souborům z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.
Zobrazit heslo

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.
Zobrazit heslo

Cookie

Cookies (též HTTP cookies) jsou malé textové soubory, které si webový server ukládá v prohlížeči návštěvníka. Při každé další „návštěvě“ téhož webového serveru mu pak prohlížeč posílá uložená data zpět.
Zobrazit heslo

Copywriting

Copywriting je činnost spočívající v tvorbě poutavých a funkčních textů prodávajících produkty a služby v rámci realizace obsahové strategie. Copywriter je člověk, který se tvorbě takových textů věnuje.
Zobrazit heslo

Core Web Vitals

Core Web Vitals je označení pro tři velice důležité metriky, které společnost Google zavedla v roce 2020 pro vyhodnocení webu.
Zobrazit heslo

Cílová skupina

Cílová skupina je skupina lidí, která je cílem určité reklamní kampaně nebo marketingové aktivity. Tato skupina se obvykle vybírá na základě určitých charakteristik, jako jsou například věk, pohlaví, příjmy nebo zájmy.
Zobrazit heslo

DMP

Zkratka DMP pochází z anglického Data Management Platform, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Platforma pro správu dat. Pod tímto názvem se skrývá technologie sloužící ke shromažďování, analýze a správě dat o uživatelích.
Zobrazit heslo

DNS

DNS (anglicky Domain Name System) je klíčovou součástí internetu, kterou každý z nás využívá, aniž by o tom věděl. Jde o systém, který umožňuje přeložit názvy webových stránek, které lidé rozumí, na číselné adresy, které rozumí počítače.
Zobrazit heslo