Core Web Vitals

C
Marketingový slovníček

Core Web Vitals je označení pro tři velice důležité metriky, které společnost Google zavedla v roce 2020 pro vyhodnocení webu.

Jedná se o tyto metriky:

LCP (Largest Contentful Paint) – volně přeloženo jako „největší vykreslení obsahu“ neboli rychlost načítání.
Tato metrika měří rychlost, za kterou se vykreslí největší blok dat. Nejčastěji se jedná o hlavní obsah stránky, ale i video nebo velký textový blok. Google zavedl tři stupně hodnocení LCP:

  • „dobrá“ LCP je maximálně 2,5 sekundy
  • „vyžadující zlepšení“ je LCP do 4 sekund
  • „špatná“ LCP má hodnotu vyšší než 4 sekundy
(Definice stavů, zdroj: support.google.com)(Definice stavů, zdroj: support.google.com)

FID (First Input Delay) – takzvaná „prodleva prvního stupně“ neboli interaktivita webu. Metrika FID měří dobu, která uplyne od první akce uživatele (například klepnutí na tlačítko, kliknutí na odkaz) do okamžiku, kdy stránka zareaguje. Metrika vychází z měření skutečných uživatelů.

CLS (Cumulative Layout Shift) – v překladu „Kumulativní posun layoutu“ neboli vizuální stabilita.
Tato nová metrika měří, jak moc se stránka mění v průběhu návštěvy uživatele. Nestabilita se projeví většinou v momentě, kdy je stránka téměř načtena, uživatel se snaží na něco kliknout a stránka poskočí, protože se začne načítat další větší prvek. Uživatel tak nezřídka klikne na úplně jiný odkaz, než původně zamýšlel.

Jak uvádí Google – pokud má web delší dobu načítání stránek, výsledkem je výrazný dopad na míru okamžitého opuštění:

„Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na tři sekundy, zvýší se míra okamžitého opuštění o 32 %.
Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na šest sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 106 %.“ (zdroj: support.google.com)


Heslo zpracoval: Blanka Kochová 1. 4. 2022 (aktualizace: 1. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?