C
Marketingový slovníček

Název pochází z anglického výrazu Cloud computing. Jedná se o označení sítě většího počtu vzájemně propojených serverů fungujících jako jeden kompaktní celek. Pokud si uživatel pronajme cloud, jeho software, kupříkladu aplikace, využije část právě takové sítě.

Řada uživatelů se s tímto pojmem setkala v souvislosti s programy Adobe (Illustrator, Photoshop atd.).

„Creative Cloud je kolekce více než 20 aplikací pro úpravy fotografií, tvorbu videí, grafický design, návrh webů a uživatelských rozhraní a tvorbu obsahu pro sociální sítě. Obsahuje také základní zdroje, jako jsou palety barev nebo rodiny písem, a nástroje pro spolupráci s kýmkoli a odkudkoli.“ (zdroj: adobe.com)

Oproti dřívější možnosti jednorázového nákupu, do kterého spadala ještě verze CS3, je dnes nutné platit využití aplikací Adobe v rámci Měsíčně placeného plánu, Ročního plánu s měsíčními poplatky nebo Ročního plánu předplaceného.

Hlavní specifikace cloudového řešení:

  • Finanční náklady – cloud zpravidla umožňuje dynamickou změnu prostoru, který je využíván, například s ohledem na svátky nebo v jiném období zvýšené návštěvnosti. Oproti klasickým serverům, kde uživatel platí za využití konkrétního prostoru bez ohledu na aktuální vytížení, představuje toto řešení pro mnohé projekty výraznou finanční úsporu.
  • Škálovatelnost – pro cloudy mluví také jejich výrazná bezpečnost. Oproti klasickým serverům, kde platíte za určitý prostor a které mohou například při zvýšené návštěvnosti spadnout, je riziko stejného problému u cloudu mnohem menší. Prostor na cloudu se vždy přizpůsobí v reálném čase.


Po cloudu často sahají společnosti poskytující služby formou systému SAS neboli Software as a Service. Příkladem je již zmíněná společnost Adobe Inc.


Výhody SAS aplikací:

  • Příjmy – pro vývojáře je velkým benefitem pravidelný příjem.
  • Výdaje – zákazníkům odpadá nutnost většího jednorázového výdaje.
  • Aktuálnost – vývojáři aplikaci pravidelně aktualizují.

Heslo zpracoval: Blanka Kochová 7. 4. 2022 (aktualizace: 7. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?