C
Marketingový slovníček

Cloud je obecný termín, který se používá pro sdílené služby IT, které jsou poskytovány přes internet. Klasickým příkladem cloudové služby je třeba úložiště souborů, které umožňuje uživatelům ukládat a přistupovat ke svým souborům z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.

Díky cloudovým službám mohou uživatelé využívat IT zdroje a aplikace, aniž by museli mít na svých zařízeních nainstalovány příslušné programy nebo mít vlastní hardware. To umožňuje snadnější a rychlejší přístup k IT službám a aplikacím a zároveň ušetří náklady spojené s jejich instalací a provozem. To je v zásadě to, co se skrývá za pojmem Cloud.

Hlavní výhody cloudových služeb

Hlavní výhody cloudových služeb oproti softwaru nainstalovanému na osobním počítači jsou následující:

  • Přístup z jakéhokoliv zařízení: Cloudové služby umožňují přístup ke všem datům a aplikacím z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu, ať už se jedná o počítač, tablet nebo mobilní telefon. To znamená, že můžete pracovat s daty a aplikacemi kdykoliv a kdekoliv, aniž byste byli omezeni pouze na jedno konkrétní zařízení.
  • Flexibilita: Cloudové služby umožňují snadné přidávání nebo odebírání zdrojů, jako jsou paměť nebo výpočetní výkon, podle aktuálních potřeb uživatelů. To umožňuje využívat IT zdroje a aplikace efektivněji a přizpůsobit je aktuálním potřebám.
  • Snadná a rychlá instalace a aktualizace: Cloudové služby jsou obvykle snadno instalovány a aktualizovány, což umožňuje uživatelům využívat nejnovější verze aplikací a technologií bez nutnosti stahovat a instalovat velké množství dat.
  • Bezpečnost: Cloudové poskytovatelé investují velké částky do zabezpečení svých služeb, což znamená, že vaše data jsou v bezpečí. S nainstalovaným softwarem musíte sami zajistit jeho bezpečnost.
  • Úspory nákladů: Cloudové služby jsou obecně levnější než nákup a instalace nainstalovaného software, protože nepotřebujete pořizovat drahé hardware ani platit za jeho údržbu.

Heslo zpracoval: ChatGPT 7. 4. 2022 (aktualizace: 7. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?