C
Marketingový slovníček

Anglický název Call to action nebo také CTA, c2a či call2action je do češtiny překládán jako výzva k akci. Jedná se o krátký text , vyzývající uživatele k naplnění cíle reklamního textu, webové stránky apod. Výzva k akci může mít často tvar tlačítka.

Aby bylo možné tento prvek úspěšně zařadit do online marketingové kampaně, je potřeba nejprve pojmenovat, co přesně od uživatele chceme. Ve chvíli, kdy máme jasný cíl, máme i samotnou výzvu, například: „Registrujte se k odběru newsletteru,“ „Přečtěte si více,“ nebo „E-book ke stažení ZDARMA.“

Tím se dostáváme k samotným webovým stránkám projektu, které by měly mít definovaný konkrétní cíl pro maximální efektivitu. V tomto momentě je CTA jedním z návrhů pro dosažení tohoto cíle prostřednictvím konverzí.

Ve chvíli, kdy je CTA výzva součástí banneru nebo zajímavě umístěného odkazu, má zpravidla větší dosah oproti prostému odkazu v textu, protože dokáže uživatele zaujmout.

Kromě reklamních bannerů se můžeme s výzvou k akci setkat také na sociálních sítích, v rámci textových inzerátů, blogových příspěvků a podobně.

Obecná doporučení pro CTA tlačítka 

Stále platí, že tlačítka fungují nejlépe. Při tvorbě CTA tlačítka lze pracovat s několika silnými kartami:

Barva – každá barva má jiný význam, vyvolá odlišný pocit a hodí se do kombinace s jiným produktem či službou. Červená je vyzývavá a působí agresivně, zlatá je elegantní, zelená je spojená s přírodou a tak dále.

Emoce – i do několika slov lze vložit silnou emoci, podtrženou konkrétní barevnou kombinací, obrazovým materiálem či zvukovou stopou.

Asociace – skrze sdělení lze vyvolat asociaci, která uživatele přivede skrze hlubší vzpomínku nebo prožitek k provedení konkrétní akce.

Symbol – lze využít také řadu symbolů. Například symbol poštovní schránky pro odebírání newsletteru nebo knihy pro zaslání e-booku.

A/B testování

Ať už vypadá na monitoru CTA tlačítko sebelépe, zpravidla se vyplatí vytvořit více variant a zařadit A/B testování, které nápad skutečně prověří.

Podoba call to action by měla být zaměřena na cílovou skupinu, vycházet z grafického manuálu, pokud je k dispozici a respektovat celkovou komunikační strategii značky.

Ukázka CTA tlačítek

Na závěr jsme vybrali ukázku originálně pojatých CTA tlačítek pro vaši inspiraci:

(CTA tlačítka “CLICK HERE TO LISTEN TO MORE FREE TALKS” a “SIGN UP TO GET FREE TALKS BY EMAIL” na webu deida.info)(CTA tlačítka “CLICK HERE TO LISTEN TO MORE FREE TALKS” a “SIGN UP TO GET FREE TALKS BY EMAIL” na webu deida.info)
(CTA tlačítko “Začít mixovat” na webu magu.co)(CTA tlačítko “Začít mixovat” na webu magu.co)
(CTA tlačítka “NAMIXUJ SI VLASTNÍ” a “CHCI HOTOVÝ MIXIT” na webu mixit.cz)(CTA tlačítka “NAMIXUJ SI VLASTNÍ” a “CHCI HOTOVÝ MIXIT” na webu mixit.cz)

 

 


Heslo zpracoval: 0 21. 8. 2012 (aktualizace: 21. 8. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?