Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Brand

Brand je označení, symbol nebo značka, která je spojena s určitou značkou nebo produktem a pomáhá jej odlišit od ostatních značek nebo produktů na trhu.
Zobrazit heslo

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Buzz marketing

Buzz marketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zobrazit heslo

CDP

Anglický název Custom Data Platform (CDP) bychom mohli přeložit jako Zákaznická datová platforma. Jedná se o software, který ukládá kompletní sesbíraná zákaznická data v rozsáhlé marketingové databázi.
Zobrazit heslo

CPC

CPC — Cost Per Click (česky: Cena za proklik) — je jeden ze způsobů platby v internetovém marketingu.
Zobrazit heslo

CRM

Zkratka CRM je odvozena z anglického pojmu Customer Relationship Management, jenž ve volném překladu znamená Řízení vztahu se zákazníky.
Zobrazit heslo

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Zobrazit heslo

CTA

Anglický název Call to action nebo také CTA, c2a či call2action je do češtiny překládán jako výzva k akci. Jedná se o krátký text , vyzývající uživatele k naplnění cíle reklamního textu, webové stránky apod. Výzva k akci může mít často tvar tlačítka.
Zobrazit heslo

CTR

CTR — Click Through Rate (česky Míra prokliku) — je v internetovém marketingu označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se udává v procentech.
Zobrazit heslo