C
Marketingový slovníček

Zkratka CRM je odvozena z anglického pojmu Customer Relationship Management, jenž ve volném překladu znamená Řízení vztahu se zákazníky.

Jedná se o software, s jehož pomocí je možné shromažďovat veškeré relevantní informace o zákaznících společnosti.

Díky manuálně uloženým i automaticky vytvořeným datům je pak možné regulovat obchodní aktivity společnosti tak, aby byly v co možná největším souladu s individuálními potřebami každého zákazníka. Ty se potom dají komfortně sdílet s každým členem týmu, nikdo tedy nemusí nic složitě tlumočit.

Náčrt procesů a propojení aplikací okolo CRMNáčrt procesů a propojení aplikací okolo CRM

Díky CRM systémům máme možnost pracovat se zákaznickými daty, mezi které se řadí například:

  • Identifikační data – jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, odkazy na sociální sítě,
  • Deskriptivní data – pracovní a rodinné údaje + zájmy,
  • Kvantitativní data – počet nákupů, frekvence navštěvování webu, počet stížností,
  • Kvalitativní data – spokojenost s nákupem, důvod nákupu, zákaznické hodnocení služeb.
Český CRM AnabixČeský CRM Anabix

V agentuře Optimal Marketing používáme online CRM systém Anabix.


Mohlo by vás zajímat:

 


Heslo zpracoval: Jakub Janíček 3. 12. 2021 (aktualizace: 14. 6. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?