B
Marketingový slovníček

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.

Více informací naleznete pod heslem webový prohlížeč.


Heslo zpracoval: 0 20. 7. 2012 (aktualizace: 20. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?