B
Marketingový slovníček

Brand je označení, symbol nebo značka, která je spojena s určitou značkou nebo produktem a pomáhá jej odlišit od ostatních značek nebo produktů na trhu.

Brand se často používá k označení jedinečného vizuálního stylu nebo značky, které je spojeno s konkrétním produktem nebo značkou. Brand je také často používán k vytváření loajality zákazníků k značce nebo produktu.


Heslo zpracoval: ChatGPT 11. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?