Buzz marketing

B
Marketingový slovníček

Buzz marketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.

Buzz marketingová kampaň může být nejlevnější formou reklamy vůbec. O to náročnější je její příprava a vymyšlení samotné strategie.

Forma buzz marketingových kampaní nebývá z pochopitelných důvodů přímočará, ale reklamní sdělení je často maskováno za vtip nebo jinou formu nosné informace. Nejdůležitější je nabídnout lidem téma, které je zaujme nebo pobaví natolik, aby sdělení rozšířili mezi své přátele.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 2. 1. 2012 (aktualizace: 2. 1. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?