C
Marketingový slovníček

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.

Výhody CSS

  • CSS nabízí rozsáhlejší formátovací možnosti než samotné HTML.
  • Na všech stránkách webové prezentace by měly být všechny nadpisy stejné úrovně. Seznamy, zdůrazněné části textu apod. stejného stylu. S použitím formátovacích možností HTML je to obtížné. U každého objektu, v každém dokumentu se vzhled objektu musí stále znovu nastavovat. S použitím CSS je to velmi jednoduché. Vytvoří se soubor stylu, který se připojuje k HTML dokumentu. Ve všech dokumentech jsou pak objekty stejného vzhledu.
  • Provést změnu stylu webu za použití HTML znamená, najít a nahradit všechny značky a změnit atributy mnoha dalších značek. V případě CSS znamená změna stylu webu přepsání jediného souboru.
  • Další výhodou CSS oproti HTML je, že kód a obsah webu je uložen v souboru .html a veškerý design a formátování se načítá z jednoho souboru .css, který je většinou společný pro celý web. To znamená, že pokud máte v plánu změnu designu webu, stačí změnit pouze jeden soubor .css a změna se aplikuje na celý web.

Nevýhody CSS

  • Hlavní nevýhodou CSS je ne vždy dostatečná podpora webových prohlížečů. Prohlížeče obsahují v implementaci CSS chyby a někdy je těžké napsat kód tak, aby se ve všech prohlížečích výsledek zobrazil stejně.

Ukázka syntaxe CSS kódu

h1 { /* vzhled nadpisu první úrovně */
margin: 5px; /* vnější okraj 5 pixelů */
font-size: 12pt /* velikost fontu 12 bodů */
}
p  { /* styl odstavce */
text-align: center;  /* text centrovat */
line-height: 10pt;   /* výška řádku 10 bodů */
}

Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 12. 9. 2011 (aktualizace: 12. 9. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?