Cause Marketing

C
Marketingový slovníček

Cause marketing je takový marketing, který využívá synergie s CSR politikou dané společnosti. Spojuje tedy „konání dobra“ se zvyšováním obchodního výkonu.

Cause marketing je velice oblíbený v zahraničí, nicméně i v České republice je na něj možné s úspěchem narazit. Je to taková forma marketingu, která v sobě obsahuje prvek Corporate Social Responsibility čili sociální (či environmentální) odpovědnosti firem. 

Jedním ze světově nejproslulejších uživatelů cause marketingu je například výrobce obuvi TOMS.


Heslo zpracoval: 0 16. 1. 2018 (aktualizace: 16. 1. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?