Cause Marketing

C
Marketingový slovníček

Cause marketing je marketingová strategie, který využívá synergie podnikání s podporou určité dobré věci, sociální nebo environmentální záležitosti. Spojuje tedy „konání dobra“ se zvyšováním obchodního výkonu.

Představte si to jako partnerství mezi firmou a neziskovou organizací. Firma nabízí své produkty nebo služby a zároveň se zavazuje přispět na nějaký dobrý účel. Například, když si zákazník koupí určitý produkt, firma může darovat část zisku na pomoc lidem v nouzi nebo na ochranu přírody.

Cause marketing může být účinným nástrojem pro zlepšení image firmy a budování silných vztahů s zákazníky. Lidé mají tendenci podporovat firmy, které se angažují ve společnosti a pomáhají řešit důležité problémy. Když vidí, že jejich nákup může přispět k nějaké dobré věci, může to zvýšit jejich loajalitu a pouto k značce.

Zároveň je důležité, aby byl tento typ strategie prováděn transparentně a upřímně. Firma by měla skutečně podporovat danou příčinu a nevyužívat ji jen jako marketingový trik. V opačném případě by to mohlo vést k negativním reakcím a poškození reputace firmy.

Cause marketing je velice oblíbený v zahraničí, nicméně i v České republice je na něj možné s úspěchem narazit. Je to taková forma marketingu, která v sobě obsahuje prvek Corporate Social Responsibility čili sociální (či environmentální) odpovědnosti firem. 

Jedním ze světově nejproslulejších uživatelů cause marketingu je například výrobce obuvi TOMS.


V souvislosti s pojmen Cause Marketing by vás mohly zajímat tyto odkazy:


Heslo zpracoval: Jakub Dubec 16. 1. 2018 (aktualizace: 10. 6. 2023)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?