H
Marketingový slovníček

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.

Historie jazyka HTML

Theodor Nelson začal pracovat na realizaci nelineárního spojování dokumentů již v 60. letech 20. století. Byl to on, kdo přišel jako první s pojmem hypertext. Odtud již nebylo daleko ke zkratce HTML, tj. HyperText Markup Language = hypertextový značkovací jazyk.

Roku 1986 vzniká SGML (Standard Generalized Markup Language), definovaný v normě ISO 8879. Tento obecný značkovací jazyk umožňuje definici vlastních (podřízených) značkovacích jazyků na základě vlastní definice typu dokumentu – DTD. Jazyk HTML je jednou z aplikací SGML, každá verze HTML používá značky tak, jak je popsáno v každé příslušné DTD.

Značky (zvané tagy) jsou obvykle párové (v XHTML jsou párové všechny), přičemž koncová značka je shodná se značkou počáteční, jen má před názvem lomítko.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 23. 10. 2010 (aktualizace: 7. 3. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?