H
Marketingový slovníček

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos dokumentů ve formátu HTML.

Hypertext Transfer Protocol verze HTTP/1.1 je definován specifikací RFC 2616.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 24. 1. 2017 (aktualizace: 24. 1. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?