H
Marketingový slovníček

Hashtag je označení pro odkaz vedoucí na kontextuální obsah v rámci sociální sítě či jiné online platformy pro sdílení informací.

Hashtag známe především ze sociálních sítí InstagramTwitter, ale i Facebook (kde se však netěší takové popularitě). Hashtagy jsou používány pro označení kontextu a fungují jako internetové odkazy vedoucí na tematicky podobný obsah. Jsou hojně využívány v online marketingových kampaních jako součást interakce se zákazníky, mají však rovněž funkci podporující dohledatelnost informací o daném tématu či události.

Jak vypadá hashtag

Například hashtag #mktg vás na Twitteru dostane k obsahu s kontextem marketing. Jak můžete vidět, hashtagy mohou být ve formě všeobecně přijímaných zkratek.

Heslo zpracoval: Jakub Dubec 14. 11. 2017 (aktualizace: 14. 11. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?