A
Marketingový slovníček

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 20. 7. 2012 (aktualizace: 20. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?