D
Marketingový slovníček

Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.optimal-marketing.cz.

V doménových jménech je možné používat znaky anglické abecedy, číslice a pomlčku. Každá jejich část však musí začínat písmenem a nesmí končit pomlčkou.

Doménový strom

Pokud by se doménová jména vytvářela v jediném seznamu, velice rychle by se jejich nabídka vyčerpala. Prostor doménových jmen proto tvoří hierarchie (strom). Na začátku je speciální prázdné doménové jméno a v dalších větvích jsou uspořádány všechny domény nejvyššího řádu (com, et, org, cz atd.). Následují domény 2. a 3. úrovně (viz obrázek). Díky této hierarchii se výrazně rozšířil prostor pro tvorbu doménových jmen, protože stačí, aby byla unikátní pouze v rámci jedné úrovně.

Doménový stromDoménový strom

Domény nejvyššího řádu

Obecné domény

Generické domény (generic TLD, gTLD) např.: .com, .net, .org, .edu apod.

Národní domény

Národní domény (country-code TLD, ccTLD) např.: .cz, .sk, .de, .pl, .hu, .at apod.

Více informací o doménách nejvyššího řádu naleznete pod heslem TLD (Top Level Domain).

Databáze informací o registrovaných doménách

Informace o registrovaných doménách a jejich provozovatelích se uchovávají v databázi whois, ze které je lze zdarma získat. Databázi whois můžete rovněž využít ke zjištění, zda je daná doména volná, či nikoli.


Heslo zpracoval: 0 12. 9. 2011 (aktualizace: 12. 9. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?