D
Marketingový slovníček

Zkratka DMP pochází z anglického Data Management Platform, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Platforma pro správu dat. Pod tímto názvem se skrývá technologie sloužící ke shromažďování, analýze a správě dat o uživatelích.

Z vytvořených uživatelských profilů jsou v DMP aplikaci následně vytvořeny segmenty publika, které je vhodné oslovit v rámci konkrétní kampaně, například ženy v domácnosti se zájmem o kosmetiku v určité věkové kategorii a podobně. Takto předchystaný výběr profilů následně nakupují inzerenti.

Data jsou zpravidla sesbírána z více zdrojů a o jejich třídění se mohou postarat například algoritmy umělé inteligence. Takto roztříděná data jsou dále propojena s reklamními sítěmi třetích stran a  burzami, aby se u reklamních kampaní dosáhlo co možná nejpřesnějšího cílení.

DMP data jsou podporou hned v několika směrech:

  • Přesné cílení reklamy – reklamní kampaň je cílena na uživatele, u kterých je největší potenciál o projevení zájmu.
  • Úspora času – možnost rychlé komunikace s dalšími platformami. Jakákoli automatizace pomáhá v dnešní době výrazně ušetřit čas.
  • Prostředí na míru – prostředí lze přizpůsobit preferencím konkrétní skupiny uživatelů.
  • Monetizace dat – data lze dále přeprodat, stejně jako lze nakoupit nová data a pracovat i s nimi.

Celý systém je úzce spjatý s RTB – Real Time Bidding. V praxi se jedná o automatizovaný systém nákupu reklamy, která je orientována na konkrétní cílovou skupinu.


 

Související termíny:

CDP – pod anglickým názvem Custom Data Platform se skrývá software ukládající zákaznická data v rámci vlastní databáze.

CRM – zkratka pochází z anglického Customer Relationship Management. Jedná se o software, s jehož pomocí je možné shromažďovat veškeré relevantní informace o zákaznících společnosti.


Mohlo by vás zajímat:


Heslo zpracoval: Blanka Kochová 7. 3. 2022 (aktualizace: 7. 3. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?