A
Marketingový slovníček

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.

Technologie AJAX umožňuje měnit obsah webové stránky aniž by tato stránka musela být znovu načítána.

AJAX sám vlasně není konrétní technologie, ale označuje kombinaci několika existujících technologií dohromady (HTML, CSS, JavaScript, DOM, XMLHttpRequest).

Jak AJAX funguje?

Jak již bylo řečeno, AJAX je technologie, která umožňuje měnit obsah webové stránky bez jejího znovunačtení. Může se jednat o změnu celé stráky, nebo je její části.

Pomocí akce v prohlížeči (kliknutí na tlačítko, automatické načasování, atp.) je JavaScript-em odeslán požadavek na webový server. Tento požadavek je zpracován a vrátí zpět požadované informace, ty jsou poté předány opět JavaScript-u v prohlížeči a ten je zpracuje pro danou webovou stránku.

AJAXAJAX

Heslo zpracoval: Jan Zatloukal 27. 7. 2012 (aktualizace: 27. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?