A
Marketingový slovníček

Akvizice je v oblasti marketingu proces získávání zákazníka.

Akviziční kampaně jsou součástí každé marketingové strategie.

Akvizicí se v oblasti marketingu rozumí proces získávání zákazníka. Pokud jde o internetový marketing, pak se s pojmem akvizice velice často setkáváme u Pay-per-click (PPC) kampaní. Akviziční kampaně se však realizují i pomocí outdoor reklamy či jiných reklamních formátů od rádia po reklamu v tištěných médiích, virální videa a podobně. Je zcela běžné, že se užívá více akvizičních kanálů na jednou.

K akvizici zákazníků pomocí online marketingu se mimo jiné používají tyto taktiky:

  • Landing pages (průmysl, lokace, funkce)
  • Obsah na externích webech
  • Emailing - nikoliv nevyžádaná pošta!
  • Integrace s ostatními produkty a službami
  • Akvizice obsahových webů
  • Affiliate programy
  • Expertní pozice - odpovídání na dotazy
  • Poskytování nástrojů
  • Influencer kampaně

Akvizice nových zákazníků je zpravidla dražší než retence stávajících zákazníků, proto na akviziční kampaně navazují kampaně retenční, které pomáhají zajistit dobrou návratnost investic do akvizičních kampaní. Mnohdy se může zdát, že akviziční kampaň není výhodná. Je to často i pro to, že nejsou adekvátně stanoveny výkonnostní ukazatele a již se například neměří opakované nákupy zákazníka, který byl akviziční kampaní získán.


Heslo zpracoval: Jakub Dubec 3. 3. 2018 (aktualizace: 3. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?