M
Marketingový slovníček

Multichannel je název pro strategii, kdy společnosti komunikují se svými potenciálními i stávajícími zákazníky napříč několika různými platformami. Může se jednat o kombinaci různých offline i online kanálů – jako je třeba televize, rádio, sociální sítě nebo webová stránka.

MultichannelMultichannel

Cílem tohoto přístupu je zákazníkovi dodat možnost zvolit si, jakou formou budou se společností přicházet do styku a jakým způsobem od ní budou nakupovat. 

Oproti omnichannel se pak liší v tom, že tato strategie si nedává za cíl být vidět „všude“ a že zákaznická zkušenost nemusí být napříč těmito kanály konzistentní.


Heslo zpracoval: 0 3. 12. 2021 (aktualizace: 3. 1. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?