NPS (Net Promoter Score)

N
Marketingový slovníček

Net Promoter Score (zkráceně NPS) je jednoduchý, ale renomovaný a registrací chráněný nástroj na měření loajality zákazníků či zaměstnanců.

Základ tvoří jednoduchá otázka: „Jak pravděpodobné je, že byste doporučili společnost / produkt / službu / apod. příteli nebo kolegovi?“
Respondenti pak odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). 
Odpovědi se rozdělují do tří kategorií:

  • Promotéři (skóre 9 – 10): Loajální zákazníci, kteří společnost aktivně propagují.
  • Pasivní (skóre 7 – 8): Spokojení zákazníci s nízkou pravděpodobností aktivního doporučování.
  • Odpůrci (skóre 0 – 6): Nešťastní zákazníci, kteří mohou šířit negativní zpětnou vazbu.

Výpočet Net Promoter Score

NPS (Net Promoter Score); zdroj: Bquast, CC BY 4.0NPS (Net Promoter Score); zdroj: Bquast, CC BY 4.0

Výpočet NPS je jednoduchý: odečtěte procento odpůrců od procenta promotérů. Výsledek je číslo od -100 do 100, které odráží celkovou zákaznickou spokojenost a loajalitu. Vysoké skóre NPS signalizuje zdravou zákaznickou základnu a je indikátorem budoucího růstu podniku.

Pokud si nejste jisti, použijte NPS calculator.

Využití NPS ve strategii

NPS není jen číslo, ale nástroj pro strategické rozhodování. Pravidelné sledování a analýza NPS umožňuje firmám identifikovat silné a slabé stránky v zákaznické zkušenosti. Využití zpětné vazby pro zlepšení produktů, služeb a zákaznického servisu může vést k vyšší spokojenosti, zvýšení počtu promotérů a nakonec k udržitelnému růstu.

Zavádění změn na základě NPS zpětné vazby může vést k vytvoření silnějšího vztahu mezi značkou a jejími zákazníky, což se projeví nejen ve zvýšené loajalitě, ale i ve vyšším počtu doporučení, které mohou efektivně podporovat organický růst.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 1. 3. 2024 (aktualizace: 2. 4. 2024)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?