X
Marketingový slovníček

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.

XHTML původně vzniklo jako nástupce jazyka HTML, jehož vývoj byl v roce 1999 verzí 4.01 ukončen. Od roku 2007 je však otevřena nová pracovní skupina pro vývoj HTML 5.

Rozdíly XHTML oproti HTML

  • V XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy ukončené
  • V XHTML na rozdíl od starších verzí HTML musí být všechny tagy a jejich atributy zapsány malými písmeny
  • Všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek
  • Dokument musí začínat XML deklarací

Ukázka syntaxe jazyka XHTML

<h1>Hlavní nadpis stránky</h1>
<p>Text odstavce</p>
<img src="soubor-obrazek.jpg" alt="Popis obrázku" />

Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 31. 8. 2012 (aktualizace: 31. 8. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?