Internetový marketing

I
Marketingový slovníček

Internetový marketing, e-marketing nebo také on-line marketing se zabývá marketingem v prostředí internetu.

Internetový marketing je podmnožinou marketingu. Častěji se užívá pojem on-line marketing.
Strategie pro internetový marketing stanovuje cíle, kterých je třeba v oblasti internetu dosáhnout. 

 


Heslo zpracoval: 0 4. 3. 2018 (aktualizace: 4. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?