Slovníček marketingových pojmů: X

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo »

XML Sitemapa

XML Sitemapa je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu.
Zobrazit heslo »