Slovníček marketingových pojmů: D

Slovníček marketingových pojmů: D

DMP

Zkratka DMP pochází z anglického Data Management Platform, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Platforma pro správu dat. Pod tímto názvem se skrývá technologie sloužící ke shromažďování, analýze a správě dat o uživatelích.
Zobrazit heslo

DNS

DNS (anglicky Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen.
Zobrazit heslo

Digitální marketing

Digitální marketing využívá ke komunikaci s cílovou skupinou číslicovou techniku.
Zobrazit heslo

Doména

Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.optimal-marketing.cz.
Zobrazit heslo

Děkovací stránka

Děkovací stránka, anglicky thank you page, se zpravidla zobrazí po odeslání formuláře. Většinou se jedná o krátký děkovný text, někdy jednoduchý, jindy originálně pojatý, s potenciálem, který lze využít v rámci komunikace s klienty.
Zobrazit heslo