Slovníček marketingových pojmů: B

Slovníček marketingových pojmů: B

B2B

B2B (business-to-business) je označení pro obchodní transakce mezi dvěma podniky. To znamená, že jedna firma nabízí produkty nebo služby jiné firmě, která je pak používá pro svoji vlastní podnikatelskou činnost nebo je prodává dál.
Zobrazit heslo

B2C

B2C (business-to-consumer) je označení pro obchodní transakce mezi podnikatelem a koncovým zákazníkem. To znamená, že podnik nabízí produkty nebo služby fyzickým osobám, které je používají pro soukromé účely nebo je prodávají dál.
Zobrazit heslo

Banner

Statický či animovaný reklamní prvek plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného, reklamního spotu.
Zobrazit heslo

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.
Zobrazit heslo

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo

Bounce Rate

Bounce rate (česky: okamžité opuštění nebo míra okamžitého opuštění) je metrika používaná ve webové analytice. Představuje procento návštěvníků, kteří vstoupí na web a následně jej opustí. Jde tedy o návštěvu jedné stránky na vašem webu.
Zobrazit heslo

Brand

Brand je označení, symbol nebo značka, která je spojena s určitou značkou nebo produktem a pomáhá jej odlišit od ostatních značek nebo produktů na trhu.
Zobrazit heslo

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Buzz marketing

Buzz marketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo

Generace Baby boomer

Generace Baby boomer je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1946 a 1964. Tato generace je známá tím, že představuje vrchol „baby boomu“, který nastal po druhé světové válce.
Zobrazit heslo