Slovníček marketingových pojmů: B

Banner

Reklamní prvek, obvykle animovaný proužek, plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného reklamního spotu.
Zobrazit heslo »

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.
Zobrazit heslo »

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo »

Bounce rate

Bounce rate (česky: okamžité opuštění nebo míra okamžitého opuštění) je metrika používaná ve webové analytice. Představuje procento návštěvníků, kteří vstoupí na web a potom jej opustí. Jde tedy o návštěvu jedné stránky na vašem webu.
Zobrazit heslo »

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo »

Buzzmarketing

Buzzmarketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo »