Slovníček marketingových pojmů: B

Slovníček marketingových pojmů: B

Banner

Statický či animovaný reklamní prvek plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného, reklamního spotu.
Zobrazit heslo

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.
Zobrazit heslo

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo

Bounce Rate

Bounce rate (česky: okamžité opuštění nebo míra okamžitého opuštění) je metrika používaná ve webové analytice. Představuje procento návštěvníků, kteří vstoupí na web a následně jej opustí. Jde tedy o návštěvu jedné stránky na vašem webu.
Zobrazit heslo

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Buzz marketing

Buzz marketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo