Slovníček marketingových pojmů: H

Hashtag

Hashtag je označení pro odkaz vedoucí na kontextuální obsah v rámci sociální sítě či jiné online platformy pro sdílení informací.
Zobrazit heslo »

Hoax

Hoax (česky podvod, mystifikace či žert) je nevyžádaná zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod.
Zobrazit heslo »

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.
Zobrazit heslo »

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos dokumentů ve formátu HTML.
Zobrazit heslo »