Slovníček marketingových pojmů: C

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zobrazit heslo »

Cause Marketing

Cause marketing je takový marketing, který využívá synergie s CSR politikou dané společnosti. To znamená, že spojuje "konání dobra" se zvyšováním obchodního výkonu.
Zobrazit heslo »

ClickTale

ClickTale je webová analytická aplikace, která umožňuje nahrávat a sledovat chování uživatele internetových stránek.
Zobrazit heslo »

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.
Zobrazit heslo »

Cookie

Termín cookie (HTTP cookie) označuje malé množství dat, která webový server posílá prohlížeči, který si je ukládá jako textový soubor na počítači uživatele.
Zobrazit heslo »

Copywriting

Copywriting je činnost spočívající v tvorbě poutavých a funkčních textů prodávajících produkty a služby. Obor copywritingu je činností spadající do realizace obsahové strategie. Copywriter je člověk, který se tvorbě takových textů věnuje.
Zobrazit heslo »

CPC

CPC — Cost Per Click (česky: Cena za proklik) — je jeden ze způsobů platby v internetovém marketingu.
Zobrazit heslo »

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Zobrazit heslo »

CTA

CTA — Call To Action (česky Výzva k akci) — je v marketingu motivace uživatele (např. návštěvníka webových stránek) k nákupu či objednání služeb.
Zobrazit heslo »

CTR

CTR — Click Through Rate (česky Míra prokliku) — je v internetovém marketingu označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se udává v procentech.
Zobrazit heslo »