Slovníček marketingových pojmů: R

Slovníček marketingových pojmů: R

ROI

ROI — Return Of Investments (česky: návratnost investic) — vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky.
Zobrazit heslo

Rankbrain

Rankbrain je umělá inteligence od Googlu. Jedná se o počítačový program/algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají. Na základě těchto signálů zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání.
Zobrazit heslo

Redakční kalendář

Redakční kalendář je souhrn tematických celků rozepsaných do jednotlivých témat za účelem plánování a realizace obsahové strategie.
Zobrazit heslo

Remarketing

Remarketing, nebo také retargeting, je v online marketingu a PPC reklamě označení kampaní, kterou jsou cíleny na uživatele, kteří již v minulosti navštívili váš web.
Zobrazit heslo

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.
Zobrazit heslo