Redakční kalendář

R
Marketingový slovníček

Redakční kalendář je souhrn tematických celků rozepsaných do jednotlivých témat za účelem plánování a realizace obsahové strategie.

Redakční kalendář slouží k plánování v rámci realizace obsahové strategie. Jde o souhrn témat s doplňkovými informacemi o obsahu jednotlivých položek. Například se může jednat o redakční kalendář s denním pohledem, kdy je na každý jednotlivý den naplánováno publikování konkrétního článku. 

Redakční kalendář může obsahovat například datum publikování, autora, nadpis článku, perex článku, detaily pro autory, kontext, zamýšlené sdělení (call to action) a relevantní doplňkové materiály jako například obrázek k použití při publikování.

Redakční kalendář je důležitou součástí plánování a pomáhá držet se navržené obsahové strategie. Pomáhá udržet kurz a nezřídka přispívá ke zpravidelnění či alespoň zvýšení publikační činnosti. Pro autory je tento kalendář dobrým pomocníkem i proto, že nemusí vymýšlet vlastní témata. Redakční kalendáře se používají nejen pro publikování článků, ale i příspěvků na sociálních médiích.


Heslo zpracoval: 0 14. 11. 2017 (aktualizace: 14. 11. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?