Slovníček marketingových pojmů: W

Slovníček marketingových pojmů: W

W3C

Zkratka W3C pochází z anglického World Wide Web Consortium. Jeho hlavní náplní je dohled nad vývojem internetových standardů a technologií, aby se usnadnil proces vzniku nových webů.
Zobrazit heslo

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.
Zobrazit heslo

Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zobrazit heslo