Slovníček marketingových pojmů: T

Slovníček marketingových pojmů: T

TLD

TLD (z anglického Top Level Domain) je doména nejvyššího řádu ve stromu internetových domén.
Zobrazit heslo

Taxonomie kategorií produktů

Pod pojmem taxonomie se obecně rozumí kategorizace, která slouží ke klasifikaci obsahu do přesně definovaných kategorií a podkategorií. V rámci online marketingu se jedná zpravidla o taxonomii kategorií produktů.
Zobrazit heslo

Twitter

Twitter je internetová komunikační platforma, pomocí které můžete sledovat a sami publikovat 140 znaků dlouhé zprávy.
Zobrazit heslo

Typografie

Cílem typografie je především sjednotit vizuální podobu textu, sladit ji s dalšími vizuálními prvky a usnadnit proces čtení, vnímání textu a jeho správný výklad.
Zobrazit heslo