tag Emailing

Emailing – termíny a pojmy

Spam

Spam je obvykle masově šířený (nejčastěji reklamní) e-mail, který je rozesílán skupině příjemců, kteří si jej nevyžádali. Spam můžete mimo e-mail zaznamenat také v diskuzních fórech, komentářích, apod.

Autoresponder

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.

Hoax

Hoax (česky podvod, mystifikace či žert) je nevyžádaná zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod.

Newsletter

Newsletter je jeden z nástrojů e-mail marketingu. Jde o e-mailové zpravodaje, e-maily, které obsahují kombinaci užitečných a zajímavých informací a reklamy.

Digitální marketing

Digitální marketing ke komunikaci s cílovou skupinou užívá číslicovou techniku.

Emailová kampaň

Emailová kampaň je jeden z nástrojů online marketingu pro oslovení vybraného segmentu cílové skupiny.

Emailing – časté otázky

Jak označit kampaně pro Google Analytics

Označování (popř. tagování) reklamních kampaní v URL je důležité zejména proto, aby vám nástroj Google Analytics pomohl rozlišit, které kampaně jsou efektivní a které se vám naopak nevyplácejí.