Jak zadávat klíčová slova do PPC kampaní

FAQ
Know-how

Slyšeli jste o možnosti zadávat v PPC kampaních klíčová slova ve volné, frázové a přesné shodě? Víte, v čem je to výhodné a co vám to přinese? Víte, co jsou to vylučující klíčová slova? Ne? Tak právě pro vás je sepsán následující článek.

Praktické příklady jednotlivých typů shod 

Klíčové slovo a
způsob zápisu
Typ shodyFráze při kterých se
zobrazí PPC reklama
Fráze při kterých se
nezobrazí PPC reklama
dovolená u moře volná dovolená u moře
last minute dovolená
nabídka zájezdů
chorvatsko
 
"dovolená u moře" frázová dovolená u moře
levná dovolená u moře
dovolená u moře last minute
luxusní dovolená u moře
last minute dovolená
nabídka zájezdů
chorvatsko
[dovolená u moře] přesná dovolená u moře last minute dovolená
nabídka zájezdů
chorvatsko
luxusní dovolená u moře

Volná shoda

Volná shoda přivádí na web nejvíc návštěvníků, ale nejméně zákazníků.

Při volné shodě se reklamy automaticky spouštějí na relevantní varianty klíčových slov (včetně těch, které obsahují pravopisné chyby), a to i když se tyto výrazy nenacházejí v seznamu klíčových slov. To na první pohled vypadá jako výhoda, ale na druhé straně vám mohou PPC systémy  zobrazovat inzeráty i na podobná slova či fráze a ty mohou být ve výsledku obsahu vaší kampaně docela vzdálená.

Volná shoda je výchozím typem shody, který se přiřadí ke každému klíčovému slovu, u něhož nenastavíte jiný typ shody.

Příklad volné shody

Pokud máme v naší reklamní sestavě klíčové slovo dovolená u moře zobrazí se naše reklama naříklad i na vyhledávací dotaz nabídka zájezdů.

"Frázová shoda"

Frázová shoda vám pomůže zasáhnout více zákazníků, ale přitom umožňuje poměrně přesné cílení.

Vyhledávací dotaz uživatele musí obsahovat všechny výrazy obsažené v zadaném klíčovém slově v takovém pořadí jak jsou uvedeny.

Klíčové slovo ve frázové shodě zadáte tak, že výrazy, pro které se má zobrazit shoda, umístíte do uvozovek.

Příklad frázové shody

Pokud použijeme klíčové slovo "dovolená u moře" z předchozího příkladu, zobrazí se naše reklama například na vyhledávací dotaz levná dovolená u moře ale už ne na dotaz nabídka zájezdů nebo last minute dovolená.

[Přesná shoda]

Při analýze výkonu klíčových slov obvykle dojdete k závěru, že nejlepšího konverzního poměru dosahuje přesná shoda. 

S přesnou shodou získáte obvykle vyšší míru prokliku (CTR), protože reklamy budou obsahovat přesné znění vyhledávacích dotazů, které uživatelé zadávají.

Klíčové slovo v přesné shodě zadáte tak, že výrazy, pro které se má zobrazit shoda, umístíte do hranatých závorek. 

Příklad přesné shody

Pokud opět použijeme klíčové slovo [dovolená u moře], zobrazí se naše reklama pouze na vyhledávací dotaz dovolená u moře, ale už ne na dotaz levná dovolená u moře nebo last minute dovolená u moře

Vylučující klíčová slova

Vylučující klíčová slova jsou taková slova, na která nechceme zobrazovat svůj inzerát. Vhodné je jich použít k odfiltrování provozu z vyhledávání zejména tehdy, pokud používáte v reklamní sestavě hodně slov ve volné shodě.

Vylučující klíčové slovo zadáte tak, že před výraz, na který nechcete svoji reklamu zobrazovat zadáte znaménko mínus.

Pamatujte: Pro úspěšnou PPC kampaň nepoužívejte pouze klíčová slova ve volné shodě, ale využijte všech typů shod, které vám pomohou v efektivnějším cílení vašich on-line inzerátů.

Možná vás bude zajímat:

Jste připraveni vyladit svoji strategii?