N
Marketingový slovníček

Navigace je důležitou součástí každého webu, která pomáhá návštěvníkům rychle nalézt to co hledají a umožňuje jim pohyb mezi stránkami.

Způsoby navigace na webu

Hlavní navigace (menu)

Obsahuje hlavní sekce webu, obvykle se nachází na všech stránkách webu. Globální navigace má kromě umožnění pohybu po webu ještě další funkci a to informovat návštěvníka o témaickém rozsahu webu.

Kontextová navigace

Navigace v rámci jednotlivých sekcí či hlavních částí webu, obsahuje odkazy na jednotlivé podsekce či souviející části webu.

Drobečková navigace

Navigace se obvykle nachází v horní části webové stránky a zobrazuje, jaké stránky a sekce jsou v hierarchii nadřazeny aktuální stránce. Slouží primárně k orientaci při příchodu z vyhledávačů či z jiných odkazujících stránek.

Další typy navigace

Mezi další typy navigace, které bývají obvykle použity na webu patří mapa webu a jako specifická navigace se sem řadí také vyhledávání v rámci webu.


Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 20. 7. 2011 (aktualizace: 20. 7. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?